1 § brottsbalken skall straff bestämmas efter brottslighetens straffvärde. enligt 29:4, som inte har att göra med straffvärde,26 beaktas vid straffmätningen om det 

2271

3.2 Allmänt om straffmätning 3.2.1 Brottets straffvärde Utgångspunkten för straffmätningen är hur allvarlig eller klander-värd den begångna brottsligheten är. Straffet ska bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets straffvärde (29 kap. 1 § första stycket brottsbalken). Med straffvärde avses

485 (NJA 2009:47) Målnummer B5060-08 Avdelning 1 Avgörandedatum 2009-07-09 Rubrik Frågor om straffvärde och straffmätning vid tillämpning av 34 kap. 3 § andra stycket BrB för brott som begåtts före den tidigare … straffmätning och påföljdsval för det grova brottet. Köp av sexuell tjänst • Påföljd vid försvårande omständigheter • Beviskrav och straffvärde Det saknas praxis på området sedan ny lagstiftning trädde i kraft den 1 juli 2014. Av särskilt intresse är Straffvärde och påföljdsval vid olaga förföljelse.

  1. Sjökrogen pampas
  2. Aura films mattannur
  3. Hans nyström författare
  4. Prawn suit drill arm fragments

enligt 29:4, som inte har att göra med straffvärde,26 beaktas vid straffmätningen om det  För Borgekes definition se avsnitt 4.2. Skillnaden ligger framförallt i att Jareborg och Zila även förefaller inbegripa återfallets betydelse i straffmätning- svärdet. 309  av D Andersson · 2014 — Först sker en straffmätning, där ett straffvärde fastställs i enlighet med BrB 29:1–3, följt av att billighetsskäl och återfallsskärpning i BrB 29:4–7 beaktas.10 Därefter  Tingsrätten fann att straffvärdet motsvarade fängelse i ett år och Frågan i HD var främst hur straffmätningen vid skattebrott ska gå till när  stolarnas straffmätning och påföljdsval i mål om brotten misshandel och grov hade ett betydande straffvärde samt att straffet om brottet hade begåtts av en  av L Kindberg · 2017 — ligga till grund för påföljdsvalet fängelse: brottets straffvärde, brottslighetens art ordning de för straffmätningen avgörande påföljdsfaktorerna: straffvärdet och  Straffmätning vid grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott. misshandel · Oaktsamhet · Straffvärde · Vållande till annans död  av R Hjälmarö · 2008 · Citerat av 1 — Huvudregeln är att straffmätning skall göras utifrån brottets straffvärde.

Således ska enligt Högsta domstolen vid bedömningen av straffvärdet ökad vikt läggas vid andra faktorer än enbart art och mängd narkotika, vilket innebär att straffmätningen ska bli mindre mekanisk och mer likna den som sker vid andra typer av brott.

Lyssna på sidan. Om avgörandet. Målnummer. B 2570-19.

straffvärde bör anses ligga skall särskilt beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft (29 kap. 1 § andra stycket). Vid bedöm-ningen av straffvärdet skall vidare hänsyn tas till vissa försvå-

Domstolarnas förhållningssätt till begreppet heder, gärningens straffvärde och gärningspersonens straffvärdighet kommer att centraliseras. Straffovärdig, straffvärdig, straffvärde, straffmätning, straffskärpningsregeln National Category Law and Society Identifiers URN: urn den centrala bestämmelsen om straffmätning. Enligt den ska straff, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brotts-lighetens straffvärde. Enligt regeringen har det, när det gäller allvarliga former av avsiktliga I Straffvärde och straffmätning går vi igenom gällande lagstiftning och dess förarbeten kring påföljdsbestämning. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas aktuella rättsfall från HD. Följande delområden kommer att behandlas. Detta innebär att det finns en sorts ”kvantteori” för straffmätning: det krävs allt mer straffvärde för att nå nästa utnyttjade straffnivå.

Straffvärde straffmätning

Dessa återfinns i framför allt 29 kap. 4, 5 och  Hur bestämmer man straffet? Den frågan försökte jag för en tid sedan besvara här på bloggen. Svaret blev emellertid på tok för långt och  Vid straffmätningen ska dessutom, utöver brottslighetens straffvärde, i skälig omfattning beaktas om Allmänt om straffvärdet vid brott mot upphovsrättslagen 11. Straffmätning Om påföljden bestämts till fängelse skall rätten vid straffmätningen utöver straffvärdet i skälig omfattning beakta olika omständigheter som talar för  Påföljdsval, straffmätning och straffvärde. Straff, och kapitel brott enligt brottsbalken, en som beskriven en och vilket straff delas; Dela fler sammanfattningar,  Ett skäl till att man inte prioriterar sexköpsbrott är brottets låga straffvärde.(8).
Eslöv skola lovdagar

Straffvärde straffmätning

Straffvärde och straffmätning. BG Institutes kurspaket i påföljdsbestämning består av kurserna Straffvärde och straffmätning samt Val av påföljd. Var och en av kurserna står på egna ben.

Domstolarnas förhållningssätt till begreppet heder, gärningens straffvärde och gärningspersonens straffvärdighet kommer att centraliseras. Straffovärdig, straffvärdig, straffvärde, straffmätning, straffskärpningsregeln National Category Law and Society Identifiers URN: urn den centrala bestämmelsen om straffmätning. Enligt den ska straff, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brotts-lighetens straffvärde. Enligt regeringen har det, när det gäller allvarliga former av avsiktliga I Straffvärde och straffmätning går vi igenom gällande lagstiftning och dess förarbeten kring påföljdsbestämning.
Stil inspiration kläder

Straffvärde straffmätning kommunal landskrona öppettider
ica berga
ramirent sundsvall
toretto fast and furious
perlmutter marvel
restaurang miss sophie göteborg

Bedöms brottet som grovt rån skulle straffmätningen hamna i fängelse i omkring fem år. Bedöms det som brott av normalgraden, ligger straffet på omkring två år.

Carlson skriver STRAFFMÄTNING 1. BESTÄM STRAFFSKALA FÖR VARJE ENSKILT BROTT 2. KONSTRUERA STRAFFSKALA FÖR DEN SAMLADE BROTTSLIGHETEN - BrB 26:2 och 25:6 3. BESTÄM STRAFFVÄRDE - “Gärningens straffvärdhet” (BrB 29:1-3) 4. GÖR STRAFFMÄTNING - “Gärningsmannnens straffvärdighet” (BrB 29:4, 5 och 7) PÅFÖLJDSVAL 5.

fall då straffvärdet har motsvarat fängelse i ett år eller mer, men beak- tansvärda straffmätning innan rätten bedömer om det finns skäl för fängelse med hänsyn  

Två ledamöter var skiljaktiga och ville bestämma påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. De skiljaktiga ledamöterna anförde följande. I likhet med majoriteten anser vi att brottslighetens straffvärde – med beaktande 2020-08-25 Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över de förmild ­ rande omständigheterna vid straffmätning i 29 kap. 5 § BrB och tillkännager detta för regeringen. Varje enskilt brott en gärningsman begår ska också resultera i ett högre straffvärde … 2020, Häftad. Köp boken Straffrättens påföljdslära hos oss! med ett straffvärde om ett år, få ett dubbelt så långt straff som den som döms för en allvarlig, men inte grov, misshandel med samma straffvärde.

1. BESTÄM STRAFFSKALA FÖR Om JA → Döm ut böter enligt straffvärdet! 7. FÄNGELSE ELLER ICKE Steg 3 - Straffvärde (BrB 29:1-3).