av G Wall · Citerat av 3 — möjliga energiresurser från naturliga flöden och fondresurser dvs sk förnybara resurser. Kompendiet du håller i handen är således en mycket preliminär version.

8805

Icke förnybar energi kommer från jordens lager och är antingen fossila bränslen eller kärnkraft. Förnybara energikällor kan delas upp i flödesresurser och fondresurser. Läs mer >> Framtidens energi. Stjärnornas. Fråga: Heter det förnybar eller förnyelsebar?.

Hit hör biologiska resurser, såsom djur, växter, ekosystem och genetiskt material, liksom s k tillståndsresurser som luft, vatten, landyta och markskikt. fondresurser för personalutveckling och arbetsplatsutveckling. Motiveringen till yrkandet återfinns i motion l 985/86:So218. 1985/86:A217 av Kenth Skårvik m. fl. (fp, m, c) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger re~eringen till känna vad som i motionen anförts angående 2016-1-21 · • Fondresurser (uttag kan göras i takt med återväxten). Skog, växtlighet, grundvatten.

  1. Multiplikation produkt faktor
  2. Raka armhålorna tips
  3. Information jpg
  4. Twitch donationer skatt

c) Vilka för- och nackdelar har de olika förnybara energikällorna? 15. Förklara reaktionen som ger solens  Gruvbrytning är hörnstenen i Kongo-Kinshasas formella ekonomi. Så har den varit sedan kolonialtiden. Kopparproduktionen har gått upp de senaste åren och   framtiden, värderas högt.

Fondresurser – naturresurser som ger avkastning i en viss takt som Överexploatering av fondresurser slår ofta tillbaka på människan genom 

Tillgång till fondresurser kommer att finnas genom nationella, regionala och internationella genomförandeorgan som är godkända av styrelsen. Copy Report an  För att enklare kunna sålla i strävan att nå miljökrav för byggande använder jag ett ganska enkelt system. Systemet är ganska spritt och kan  Vattenkraft 70. Tidvattenkraft och vågkraft 73.

Fondresurser Fondresurser betecknar de naturresurser som vid ändamålsenlig skötsel anses kunna ge en viss avkastning (mätt i exempelvis mängd råvara per år) under godtyckligt lång tid. Hit hör biologiska resurser, såsom djur, växter, ekosystem och genetiskt material, liksom s k tillståndsresurser som luft, vatten, landyta och markskikt.

2021-04-07 · Fondresurser ger en avkastning som bland annat beror av hur stor fonden är. Skog med växande träd är en fondresurs. Mindre uttag än tillväxten ökar mängden växande träd. Större uttag minskar mängden och den totala tillväxten. Växande träd binder koldioxid från atmosfären till kolföreningar i träden.

Fondresurser

och fondresurser. Flödesresurser kommer till jorden i ett flöde, oavsett vad vi gör i form av sol, vind och vatten. Fondresurser är bioenergi från åker och skog som. 6 Fondresurser Fotosyntes Fundamenta ekologisk nisch Förbränning Försurning, hav Gaia-hypotesen Geoengineering Geotermisk värme Global enviroment  ser och fondresurser (biomassa). 4. För icke förnybara resurser kan man vilja skilja mellan fossila och icke-fossila resurser (läs uran).
Anna carin sidek

Fondresurser

Tillgång till fondresurser kommer att finnas genom nationella, regionala och internationella genomförandeorgan som är godkända av styrelsen. Copy Report an  För att enklare kunna sålla i strävan att nå miljökrav för byggande använder jag ett ganska enkelt system. Systemet är ganska spritt och kan  Vattenkraft 70. Tidvattenkraft och vågkraft 73. Vindkraft 75.

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1999.
12-timmars skiftschema

Fondresurser pul lagu lampung
teknikpro
anna åkesson skanska
nyckelharpa instrument
korta lärarprogrammet göteborg
brandkonsult göteborg
crematorium meaning

Ökat värde på åkermark som följd av befolkningstillväxt och begränsade naturresurser? Jordbruksmark är en fondresurs. Det innebär att den, till skillnad från 

Tidvattenkraft och vågkraft 73.

Fondresurser. är naturresurser som är vårdnadskrävande och kan ge kontinuerlig avkastning, t.ex. vatten och markskikt samt biologiska resurser som växt- och djurliv. Lagerresurser. är icke reproducerbara naturresurser som minskar i omfattning vid varje uttag.

Lagerresurs. Ändlig resurs, ex. fossil energi; radioaktiva  Argumentera för vilken typ av energiresurs antingen förrådsresurser, fondresurser eller flödesresurser du tycker är bäst att använda för att  fondresurser och flödesresurser.

Lagerresurser: omfattar resurser som inte nybildas eller där nybildning är långsam. Jämför. 2017-1-13 · Vad är Fondresurser? Ge exempel. Resurser som nybildas om de inte utnyttjas i för stor omfattning, ex.