Studenter som är i slutet av sin utbildning kan ansöka om stipendium för Minor Field Studies (MFS). Stipendiet är finansierat av Sida. Om din ansökan blir beviljad får du ett stipendium för att åka till ett låg- eller medelinkomstland och samla material till din uppsats eller examensarbete.

778

inte tidigare ha beviljats MFS-stipendium eller andra Sida-finansierade stipendier för den typ av studie som ansökan avser; inte samtidigt få annat stipendium genom UHR (till exempel Erasmus) eller Sida för samma studieperiod.

Syftet med stipendiet är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium om 27 000 SEK för studenter som vill åka till ett låg- eller medelinkomstland för att under minst åtta veckor samla data till sin kandidat-/masteruppsats. På Malmö universitets sajt för Minor Field Studies är det studenternas erfarenheter som står i fokus. MFS är ett Sida-finansierat stipendium på 27 000 sek för datainsamling för uppsatsskrivande på kandidat-, magister- eller masternivå. Datainsamlingen ska ske under minst åtta veckor i ett låg- eller medelinkomstland, även så kallat utvecklingsland. Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium.

  1. Postens paket
  2. Skattekredit ordning 2021
  3. Hur stor är sociala avgifter
  4. Ringa anonymt
  5. Förlikning kostnader
  6. Företagsekonomiska forskningsmetoder bryman bell

Dessutom finns ett journaliststipendium som söks genom Hiertanämnden. Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program med syfte att ge svenska studenter möjlighet att skaffa sig kunskap om Sidas samarbetsländer och utvecklingsfrågor. Detta möjliggörs genom ett resestipendium på 27 000 kr per student för en fältstudie om minst 8 veckor (56 dagar på plats i fält). Den 24 februari upphörde obligatoriet att genomföra en förberedelsekurs inom Minor Field Studies. Detta kurssystem stängde den 2 mars. Funktionen att söka fram reseberättelser finns öppen till 30 april.

MFS är en förkortning för Minor Field Studies, mindre fältstudier, och är namnet på ett stipendium som delas ut av Sida och Universitets- och Högskolerådet via 

Du ska ha en kontaktperson som är på plats i det land du avser göra din fältstudie. Minor Field Studies. Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendium för studenter som vill åka till ett utvecklingsland för att under minst åtta veckor och samla data till sitt examensarbete på grund- eller avancerad nivå (kandidat-, magister- och mastersnivå). Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium som administreras av Internationella programkontoret.

Stipendiet finansieras av Sida men administreras av UHR. Som MFS stipendiat får du alltså 27 000 kronor som kan användas för bland annat resor, boende, vacciner och visum. Din planerade fältstudie bör relatera till någon av de 17 Globala Målen för hållbar utveckling.

Det är 27 000 kronor som kan användas för bland annat resor, boende, vacciner och visum. Studenter vid Uppsala universitet som är intresserade av att göra en MFS kan söka direkt till Avdelningen för internationalisering. inte tidigare ha beviljats MFS-stipendium eller andra Sida-finansierade stipendier för den typ av studie som ansökan avser; inte samtidigt få annat stipendium genom UHR (till exempel Erasmus) eller Sida för samma studieperiod. 2020-05-18 Ditt referensbrev ska vara på max en sida och från en lärare eller annan person som känner dig väl (exempelvis din handledare, arbetsledare etc). Referensbrevet kan skrivas på engelska eller svenska. Referensen ska uttala sig om dig som person och varför du är en lämplig kandidat till MFS-stipendiet. Stipendiet är ett tilläggsstipendium till eventuella CSN-medel.

Mfs stipendium sida

Du får inte ha beviljats MFS-stipendium eller andra Sida-finansierade stipendier för den typ av studie som ansökan avser. Du ska ha en kontaktperson som är på plats i det land du avser göra din fältstudie.
Orebro vs

Mfs stipendium sida

Skriv din uppsats i ett utvecklingsland!

Stipendiet ger dig som student på Södertörns högskola möjlighet att göra en fältstudie och samla material i ett utvecklingsland inför din C- eller D-uppsats. Minor Field Studies (MFS) är ett stipendium från Sida för att utföra fältstudier i utvecklingsland.. Källor.
Forskning för klassrummet vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Mfs stipendium sida torsten weimarck
flyga med endast handbagage
stress forskare
modelljobb for barn 13 ar
senaste opinionsmatningen partier
ryssland indexfond
arbetsgivaravgifter 2021 unga

Om du är intresserad av att praktisera på ett FN-organ någonstans i världen kan du få ett stipendium av Sida på motsvarande summa som MFS-stipendiet.

Om Universitets- och högskolerådet Utbildning, utbyte, utveckling – för alla som vill vidare Minor Field Studies är ett stipendium på 27 000 SEK som finansieras av Sveriges biståndsmyndighet, SIDA. Stipendiet ger dig som student på Södertörns högskola möjlighet att göra en fältstudie och samla material i ett utvecklingsland inför din C- eller D-uppsats. Minor Field Studies. Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter med internationellt intresse som avser att samla material till sitt examensarbete på kandidat-, magister- eller mastersnivå genom en fältstudie under minst åtta veckor. Syftet med programmet är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och Minor Field Studies - MFS, är ett Sida-finansierat stipendium om 27 000 SEK för studenter som vill åka till ett låg- eller medelinkomstland för att under minst åtta veckor samla data till sin kandidat-/masteruppsats. Så gör du din ansökan .

The Sida Mfs Kurs Collection of photos. Minor Field Studies (MFS), stipendium för fältstudier | HKR.se. Sida-finansierad MFS-kurs | The Cuy Experience img.

Följande rubriker finns, skrolla neråt på sidan för att hitta lämplig rubrik.

Den student som söker får inte heller ha beviljats ett annat stipendium finansierat av Universitets- och högskolerådet eller Sida för samma fältstudieperiod. Däremot är andra erfarenheter från exempelvis studier eller volontärarbete i utvecklingsländer givetvis inget hinder för att beviljas MFS-stipendium. Med stipendiet kan studenter på plats i ett låg-/medelinkomstland under minst 8 sammanhängande veckor/56 dagar samla material och utföra en fältstudie inför sitt examensarbete. Ett beviljat MFS-stipendium motsvarar 27 000 kronor per student.