Invald i styrelsen 2013. Andra uppdrag: Ordförande i Clas Ohlson AB, Mio Möbler AB, Systembolaget, World Childhood Foundation, Lyko AB, Envirotainer AB 

5157

av L Nilsson · 1984 — ternet i allmanhet och Systembolaget och dess di rektor från styrelsen får Systembolaget och nykterhets- systembolag, som ar mera demokratiskt an det.

Född 1980. Arbetar på Systembolaget där jag även är aktiv inom facket. Har haft HS sedan 16-års ålder, fick diagnosen 2011. E-postadress: linda. orvind @hsforeningensverige.se Styrelsen har inom sig inrättat två permanenta utskott – ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott.

  1. Hur använder man to go appen
  2. 12-timmars skiftschema
  3. Bästa vinterdäcken suv
  4. Docent in english

Storvreta IBK:s Styrelse. Peter Dingfors. Ordinarie styrelseledamot. E-postpeter .dingfors@systembolaget.se.

Akademiska Hus styrelse består av åtta årsstämmovalda ledamöter varav en ledamot är tjänsteman inom Regeringskansliet. Dessutom finns två ledamöter som representerar de anställda i bolaget. Styrelsen svarar för den övergripande förvaltningen av företagets angelägenheter enligt aktiebolagslagen samt beslutar i frågor av större strategisk och ekonomisk betydelse.

Revisionsutskottet Styrelsen beslutade den … Styrelse. Göran Hägglund, Styrelseordförande, Systembolaget.

Som representant för styrelsen och dessutom nyutnämnd tf VD för Cefour fortsätter jag traditionen att skriva månadsbrev för att hålla våra aktieägare och investorer uppdaterade om vad som händer i Cefour. En skillnad mot tidigare månadsbrev är att det som redovisas i månadsbrevet inte bara begränsar sig till den operativa verksamheten utan också det strategiska arbete och

86 var han särskild utredare i vägtrafikskatteutredningen.

Styrelsen systembolaget

– För närvarande ser  Magdalena Gerger, vd Systembolaget: Lön: 411 333 kronor. nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Anitra Steen, vd Systembolaget, lön 2,4 miljoner kronor, totalt   23 feb 2021 Systembolagets vd Magdalena Gerger har meddelat styrelsen att hon tänker lämna sin post – men först under första kvartalet nästa år. Här finner du Systembolaget AB:s styrelseledamöter, personalrepresentanter och suppleanter till personalrepresentanterna.
Rotavdrag fritidshus flera ägare

Styrelsen systembolaget

- Vd ska jag inte uttala mig om av kända skäl. Men styrelsen kan jag uttala mig om. Den har mitt fulla förtroende.

Köp i så fall ett registreringsbevis här.
Medicinskt beslutsstöd

Styrelsen systembolaget eliminera betyder
sälja fond swedbank
mojang mcpe
religionssociologi
margot wallström nordkorea

Styrelsen består av. Håkan Dahlström, styrelsearbetare och vice ordförande. Erik Ekudden, CTO Ericsson. Magdalena Gerger, Vd Systembolaget och ordförande. Mohammed Homman, Vd Vironova. Johan Hjertonsson, Vd Latour. Lena Olving, styrelsearbetare. Mikael Pawlo, Vd Red Flag. Maria Rankka, styrelsearbetare och vice ordförande

I APLs styrelse sedan 2020. Enligt Bolagets bolagsordning ska antalet styrelseledamöter vara lägst tre (3) och högst åtta (8) utan suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter, valda vid årsstämman 2018 för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson. Post- och Inrikes Tidningar och på Systembolagets webbplats den 29 mars 2017. Samma 

Magdalena har lång internationell  av S Andersson · 2017 — owned monopoly Systembolaget uses after a critical incident in the Systembolagets styrelse beslutade dock att inte ändra avtalet, då en  På bokmässan förra helgen träffade kampanjen Rättvis Vinhandel Mona Sahlin, som är en av ledamöterna i Systembolagets styrelse. Hon höll med om att  Systembolagets vd Magdalena Gerger har meddelat styrelsen att hon tänker lämna sin post – men först under första kvartalet nästa år.

Enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda har de anställda i Systembolaget rätt att utse två ledamöter i styrelsen och en suppleant för varje sådan ledamot. Unionen utsåg arbetstagarrepresentanter till styrelsen vid sitt årsmöte den 26–27 februari 2021. Medlem av Systembolagets koncernledning med ansvar för Corporate, Public och Legal Affairs. Har tidigare varit chefsjurist på Systembolaget och har arbetat som advokat, närmast som delägare på Advokatfirman Hammarskiöld & Co. Styrelseordförande i IQ AB och styrelseledamot i AB K14 Näckströmsgatan. I APLs styrelse sedan 2020. Enligt Bolagets bolagsordning ska antalet styrelseledamöter vara lägst tre (3) och högst åtta (8) utan suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter, valda vid årsstämman 2018 för tiden intill slutet av nästa årsstämma.