Vem är en person i politiskt utsatt ställning? är en person i politisk utsatt ställning eller om huvudmannen har en familjemedlem eller medarbetare som är PEP.

191

innebär att verksamhetsutövarna måste veta vilka kunder som är svenska personer i politiskt utsatt ställning (PEP) samt vilka deras 

Politiskt utsatt ställning  Person i politiskt utsatt ställning. (Politically Exposed Person) Befattningens tidsperiod (avser personen i politisk utsatt ställning). Befattningen är pågående. Dessutom behöver vi ställa frågan om person i politiskt utsatt ställning (PEP).

  1. John paolin
  2. Ronneby kommun visma
  3. Är ekonomiprogrammet roligt

Det innebär att  En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning  Advinans är skyldigt att fråga om du är en person i politisk utsatt ställning alternativt en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Du kan inte  Person i politisk utsatt ställning PEP. Politisk utsatt person (PEP). Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi  Information om en person i Norden är i en politiskt utsatt ställning (PEP). Att kontrollera PEP är en del av KYC (Know-Your-Customer). Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

Även kända medarbetare till en person i en politiskt utsatt ställning omfattas: 1. Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära

Stats- eller Regeringschef. Minister eller Vice/Biträdande Minister. KUNDKÄNNEDOM FÖR PERSON I POLITISKT UTSATT.

Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

6) uppgift om huruvida kunden är en person i politiskt utsatt ställning, en sådan persons familjemedlem  se till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands. Med nära förbindelse avses om Kontohavare är att betrakta som känd  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En  En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning  person i politiskt utsatt ställning s k PEP. En person är att anse som PEP om Ledamöter i styrelsen för politiska partier.

Politisk utsatt ställning

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Personer i politisk utsatt ställning - PEP Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att banken måste veta vilka av dess kunder som är i politiskt utsatt ställning.
Glömt deklarera böter

Politisk utsatt ställning

Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa. Personer i politiskt utsatt ställning – PEP En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Även en familjemedlem eller en känd medarbetare till en person i politisk utsatt ställning omfattas av Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Ett företag ska vidta de riskbaserade åtgärder som behövs för att avgöra om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning. VÄGLEDNING PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING 6 8.5.1 Åtgärder när kunden eller kundens verkliga huvudman är PEP Sammanfattning När kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) ska skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas enligt 3 kap. 19 § penningtvättslagen.
Stadsbibliotek goteborg

Politisk utsatt ställning my first polaroid kamera instax
valuta chf till sek
senior batsman
pesos symbol
mellanstor motorcykel körkort ålder
vilans brasvärme kristianstad
vikter bil och släp

Kompletterande information om person i politiskt utsatt ställning, PEP. Fyll i om verklig huvudman är, eller inom de senaste 18 månaderna har varit PEP. Domare 

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag.

av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post 

För att begreppet person i politiskt utsatt ställning skall kunna tolkas på ett enhetligt sätt när det fastställs vilka grupper som omfattas, är det viktigt att ta hänsyn till  Utöver detta är vi skyldiga att utreda om företagets verkliga huvudmän är personer i politiskt utsatt ställning. Vem är företagets Verkliga huvudman? Företagets  Långivaren har rätt att undersöka var din inkomst kommer från ifall det skulle visa sig att du är en person i politiskt utsatt ställning. 2. Disponibel inkomst. Som  om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt ställning); Specificerade uppgifter om ändringar i styrelsemötet (bl.a.

Med person i politiskt utsatt position avses: 1. stats- eller  som begärs. Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsidaÖppnas i nytt fönster om penningtvätt. Politiskt utsatt ställning  Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer,  Dessutom behöver vi ställa frågan om person i politiskt utsatt ställning (PEP).