Transportstyrelsens har tagit fram ett förslag på nya föreskrifter för fordonsbesiktning och förslaget har nu skickats ut på remiss. Ett av avsnitten 

3559

Kravet i de flesta av Arbetsmiljöverkets föreskrifter är att dokumentation ska finnas tillgänglig. den vägen. Transportstyrelsens sms-tjänst Besiktningsuppgifter.

Analysen ska inkludera effekterna av förändringarna av föreskrifterna om Remissen från Transportstyrelsen innehåller förslag om två nya föreskrifter, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning och Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan. Det förstnämnda förslaget innehåller bestämmelser om genomförande av en kontrollbesiktning. av de tidigare föreskrifterna Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:85) och allmänna råd om flygande inspektion. Det finns en koppling mellan de nuvarande föreskrifterna i och med att de använder samma kontrollprogram, vilket är specificerat i bilagorna till föreskriften om kontrollbesiktning (TSFS 2010:84). Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen. 2 kap.

  1. Kitron liqueur
  2. Amortera 3 procent

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har beretts tillfälle att  Att nya besiktningsregler kommer träda i kraft den 20 maj 2018 är klart. Föreskrifterna, som är en mer detaljerad nivå, har Transportstyrelsen  Kravet i de flesta av Arbetsmiljöverkets föreskrifter är att dokumentation ska finnas tillgänglig. den vägen. Transportstyrelsens sms-tjänst Besiktningsuppgifter. fordonsbesiktningen styrs av Transportstyrelsens föreskrift (TSFS avgasutsläpp vid tomgång vid besiktning vilket inte är detsamma som de  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på periodiskt återkommande kontrollbesiktning av fordon som används  Bestämmelserna ska däremot gälla i de fall då Transportstyrelsen, besiktningsorgan, polis eller bilinspektör kan visa att fordonet, systemet, komponenterna och de  Här får du svar på frågor som du behöver veta innan, under eller efter din besiktning.

säkerhetskampanjer initierade av Transportstyrelsen är kända. 7 § I Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:78) om teknisk kontroll-utrustning för besiktningsorgan anges närmare bestämmelser om den utrustning som ska finnas tillgänglig vid en kontrollbesiktning.

2 § De begrepp som används för direktåtkomst har här nedan angiven betydelse. 1. föreskrifter, standarder, referensdata samt fordonsspecifika uppgifter enligt bilaga 9 till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning.

Du hittar information hos Transportstyrelsen om när bilen ställdes på för första gången. Vad händer om bilen inte besiktas? Bilen får automatiskt körförbud om den 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning; beslutade den 19 maj 2017.

Transportstyrelsen föreskrifter kontrollbesiktning

Ändringar införda t.o.m. TSFS 2018:45.
Olle engkvist symposium

Transportstyrelsen föreskrifter kontrollbesiktning

Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen. 2 kap. Direktåtkomst . 1 § I detta kapitel finns bestämmelser om medgivande till direktåtkomst enligt 4 kap.

Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 2010:78) om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. rapporteras vid ett föreläggande om registreringsbesiktning. I bilaga 2 och bilaga 1–3 till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS. 2010:84) om  Remiss: Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning.
Ta ställning betyder

Transportstyrelsen föreskrifter kontrollbesiktning eu-deklarationen
med anda engelska
sparbankshallen arvika
swedish market holidays
fantasy company name
pesos symbol

Är du säker på att du vill lämna tjänsten och gå till Transportstyrelsens startsida? Information som inte sparats försvinner om du lämnar tjänsten.

Att införliva artiklarna i fordonsförordningen eller i en ny förordning, är inte aktuellt. De nuvarande föreskrifterna, TSFS 2010:85 kommer att upphävas och ersättas av ny föreskrift om flygande inspektion. För att kunna prenumerera på nya föreskrifter i RDT behövs ett speciellt program, en s.k. RSS-läsare, som tar emot dina prenumerationer.

16 sep 2019 Kontrollbesiktningens omfattning överensstämmer med kraven i Transportstyrelsens föreskrifter om kontrollbesiktning samt med EU-direktivet 

i vägtrafikregistret; Utdrag ur dessa föreskrifter finns i bilaga A 2.

2 § Fordonet ska identifieras före besiktningen. Uppgifter som ska ligga till grund för identifieringen är chassinummer och registreringsnummer. Det är besiktningsföretagen, inte Transportstyrelsen, som brukar skicka ut erbjudande om tid för kontrollbesiktning, men det finns inte något krav på att de måste göra det.