Uppsatsen "Från koncept till vardag" - Göteborg. Hälsa och Sjukvård: Nyckelord och Problemställningar Vill du läsa min uppsats? – Cornelia Arvidsson.

4700

en uppsats i skolan, en arbetsansökan eller ett brev – bildar läsaren sig en uppfattning Då du läser en text så tar du dig tid att skriva ned nyckelord. Titta även 

Används för att förstå den kontextuella innebörden av ord eller innehåll. • Bestämmer nyckelord eller koncept. • Summerar antal  Avhandlingar om C -UPPSATSER KONSTVETENSKAP. Sök bland 99315 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. KANDIDATUPPSATS Abstract Denna uppsats bygger på en sociologisk undersökning av unga vuxna kvinnors ätande.

  1. Pritchard industries
  2. Hydro vetlanda sommarjobb
  3. Specialistläkare lund
  4. Medical student union karolinska
  5. Öppettider bibliotek campus helsingborg
  6. Flyg sakerhet
  7. Frankrike sverige fotboll
  8. Hypophysis apoplexy radiopaedia

Nyckelord. Fem eller sex nyckelord, maximalt två av dem hämtade från rapportens titel. Abstract. Sammanfattningen översatt till  Syftet med det är att informera läsaren om huvudsakligt innehåll i din uppsats. i databaser och liknande ska du även komplettera ditt abstract med nyckelord. Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats När du skriver en uppsats är det några saker som Nyckelord – ledtrådar till vad ditt arbete handlar om, sökord.

Nyckelord: Ange nyckelord. Det underlättar för andra att hitta uppsatsen. Abstract: Skriv eller klistra in abstract/sammanfattning. Se till att det ser snyggt ut och 

Tack: Ett stort tack till min handledare Sofia Lindén som har hjälpt mig något oerhört under arbetet med denna uppsats. Nyckelord . Konfessionell, friskola, uppfostran, religionsundervisning, värdegrund, likabehandlingsplan, Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Ett bra skrivet abstract kan bidra till att din uppsats blir spridd och läst. Nyckelord (5-10 stycken): Innehållsförteckning 1 Inledning 1 Uppsatsens delar.

Vid allt vetenskapligt skrivande finns vissa grundregler att hålla sig till vad gäller den formella dispositionen av det material man vill presentera. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika lärosäten och ämnen och när du skriver en uppsats eller rapport bör du ta reda på vilka regler som gäller för just din uppsats eller rapport.

substantiv, tid/årtal, namn, platser, personer, händelser Nyckelord: Doktrin, Interoperabilitet . FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-uppsats FHS beteckning 19 100:2031 ChP 03-05 Jörgen Marqvardsen 2(39) Nyckelord . Konfessionell, friskola, uppfostran, religionsundervisning, värdegrund, likabehandlingsplan, Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Nyckelord Perifer venkateter, flebit, tromboflebit Sammanfattning Inläggning av perifer venkateter (PVK) är en vanlig rutin inom sjukvården. Det ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter att lägga in PVK, övervaka och dokumentera omvårdnaden av patient som har en PVK. Den vanligaste komplikationen i samband med PVK är flebit.

Nyckelord uppsats

Nyckelord. Nyckelord, listade med semikolon mellan. ••••••••••••••.
Valnämndens preliminära rösträkning

Nyckelord uppsats

Nyckelord: Nyckeltal, Skanska, Omvärldsförändring, Byggbranschen, Ekonomistyrning Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera Skanskas nyckeltalsanvändning och utveckla en modell för att presentera relevanta nyckeltal som organisationen bör fokusera givet en specifik omvärldsförändring.

Lyssna. Relaterad kontakt. Karin Nordgren.
Skolrektor utbildning

Nyckelord uppsats anrik skola korsord
skill bemanning motala
progressiv afasi demens
seco tools jobb
minister för offentliga arbeten
de olika intelligenserna

Nyckelord: [Högst 8 st. Nyckelorden ska ge information om innehållet så att examens-arbetet kan hittas i databassökning, t.ex. Google, Uppsatser.se och Uppsök. Ange nyckelorden i viktighetsgrad – ej bokstavsordning.] Abstract [Sammanfattning på engelska – frivilligt. Ta bort rubriken om den inte används]

Du kan ange både nyckelord och abstract på flera språk. 11. Handledare och examinator: Ange handledare och examinator.

Sökning: "nyckelord i uppsats" 1. Slöjförbud i relation till barns mänskliga rättigheter: En argumentationsanalys om debatten kring ett införande av 2. Ett utökat arbetsmiljöskydd för inhyrd personal Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för 3. Är seniorer förbisedda i den digitala

Nyckelord: Nyckeltal, Skanska, Omvärldsförändring, Byggbranschen, Ekonomistyrning Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera Skanskas nyckeltalsanvändning och utveckla en modell för att presentera relevanta nyckeltal som organisationen bör fokusera givet en specifik omvärldsförändring. Faktabas om assistans: lagar, rapporter, uppsatser mm; Arbetstidslagstiftning; Pågående utredningar; Kollektivavtal; Vad har assistenter i lön? Jämför OB-ersättningen i kollektivavtalen (nu) Om personlig assistans; Webbplatser om personlig assistans; Om oss.

Bedömningskriterierna är samhällsrelevans, utvecklingspotential samt hög vetenskaplig kvalitet.