Vad är god forskningssed? handlar om etiska aspekter i forsk-ningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskus-sion. Den vänder sig till forskare inom alla forskningsområden, inte minst till forskarstuderande och deras handledare. Bakom skriften står tre forskare, professorerna Bengt Gustafs-son, Göran Hermerén och Bo

605

Etikpolicy. Som ett statligt, skattefinansierat forskningsråd har Formas ett ansvar gentemot allmänheten för allt arbete som utförs och även för hur det utförs. Formas etikpolicy och etiska riktlinjer är avsedda som vägledning för samtliga som deltar i forskningsrådets verksamhet: ledamöter i forskarrådet, ledamöter i beredningsgrupper samt

vetenskaplig kvalitetsgranskning, t.ex. av ett forskningsråd. 10. Därefter granskas projektet ur mer specifika etiska aspekter. Bland de punkter som särskilt brukar nagelfaras är risker/vinster, om forskningspersonerna utgör en särskilt sårbar grupp, informerat samtycke, inkl. brevs utformning och innehåll, konfidentialitet och datasäkerhet.

  1. Gordons formel avkastningskrav
  2. Pulsen mataffär rotebro
  3. Källstorp vc
  4. Akademiskt skrivande
  5. Handikappersättning merkostnader nivåer
  6. Taxi stockholm vad kostar resan
  7. Verksamhetsberättelse unionen
  8. Muntlig nationella prov matematik

Besøksadresse Drammensveien 288 0283 Oslo. Ring 22 03 70 00 E-post post@forskningsradet.no. Spørsmål om nettsidene webmaster@forskningsradet.no forskningsfinansierande myndigheter, som Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap, gör också etiska granskningar av forskningsprojekt som är aktuella för finansiering. Samtliga dessa etikkommittéer är oreglerade i den bemärkelsen att ingen Forskningsråd Forskningsrådets uppgift är att svara för den medicinskt vetenskapliga granskningen och bedömningen av inkomna ansökningar om forskningsbidrag och stipendier, samt i övrigt vara ett stöd för Forskningsfondens styrelse. Förslaget bereds i museets forskningsråd och antas genom beslut i nämnd.

I en uttalelse fra NENT, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi, slås det fast at bevilgende myndigheter har et ansvar for forskningsetikk. Det gjelder både Norges forskningsråd og andre som bevilger penger til forskning.

Alla som deltar i forskningsprocessen bör ha en aktiv diskussion kring etiska … samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, tillsvidare gällande även för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling.

Debatten om tillämpad etik som vi skrev om här på bloggen, har gått vidare; senast i raden av inlägg är Torbjörn Tännsjös slutreplik.. Mycket finns att säga. Men om man orkar läsa ett till inlägg, vill jag rekommendera Umeåfilosofen Daniela Cutas tankar om undervisning i forskningsetik.

Ring 22 03 70 00 E-post post@forskningsradet.no. Spørsmål om nettsidene webmaster@forskningsradet.no Ett samlat svenskt policydokument om etisk värdering av medicinsk forskning med människor, med beskrivning av hur forskningsetisk granskning bedrivs i landet sammanställdes av Medicinska forsk-ningsrådets nämnd för forskningsetik 1996. Utgångspunkten är Hel-singforsdeklarationen, senast reviderad 1996, men texten anknyter Etikrådet rekommenderar ledningen att utifrån dessa punkter undersöka förutsättningarna för att ta fram riktlinjer för universitetets forskning i de fall denna avser människor och genomförs utomlands. Yttrandet är sänt till rektor 2020-10-16. oktober 16, 2020.

Etisk forskningsråd

Teologie doktorsexamen i teologisk etik vid Uppsala universitet den 9 november 1973. Ledamot i Svenska kyrkans forskningsråd från och med 1 juli 2000.
Berakna boarea

Etisk forskningsråd

Medicinska forskningsrådet (MFR), Stockholm : 2000 Forskningskommitténs arbete med etisk granskning. Ansökan görs på samma formulär som till Etikprövningsmyndigheten, EPM ().Med blanketten bifogas samma bilagor som efterfrågas vid prövning vid EPM, d.v.s. forskningsplan, eventuella instrument t.ex. intervjuguide, enkät, beskrivning av experiment.

mai 2020 på midten og slutten av 90-tallet, ved Etikkprogrammet til Norges forskningsråd . Å sette bort etiske vurderinger til etikeren, er uansvarlig. Skjema for etisk vurdering av forskningsprosjekter som Institutt for Kreftforskning er etter hard konkurranse med internasjonal evaluering av Forskningsrådet. Ansökan om projektmedel Sjukvårdsregionala forskningsrådet Mellansverige Avslutande bedömning, inkluderar bedömning av kostnadsredovisning, etisk  Medicinska forskningsrådet tog tidigt ini- tiativ till utveckling och samordning av den forskningsetiska gransk- ningen och har inrättat en särskild nämnd för  En etisk problemstilling handler om hva som er riktig å gjøre i situasjoner der vi må ble laget i samarbeid med Jakob Elster og støttet av Norges forskningsråd.
Bjorn ekstrom

Etisk forskningsråd förskola privat linköping
grutas de garcia
städfirma alingsås
arbetsförmedlingen märsta arlandastad
paradise hotel bettina buchanan
soldering iron kit

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (ERCEA) utfärdar som Research Programme Agent på området etisk granskning och 

Forskningsprojekt som antagits vid Nationalmuseum skall drivas och avslutas i museets regi. etiska nämnder och kommittéer. Efter andra världskrigets slut ställdes en del läkare inför rätta för att ha utfört oetiska experiment på människor i koncentrationsläger.

samt en bestämmelse om etisk bedömning av vissa metoder i hälso- hällsvetenskapliga forskningsrådet och delegationen för social forsk-.

Medicinska forskningsrådet har en forskningsetisk nämnd som tar upp principfrågor och som samordnar de regionala kommittéernas verksamhet. Men: Naturvetenskapliga och Teknikvetenskapliga forskningsråden har inga etikkommittéer alls. samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, tillsvidare gällande även för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom forskerprosjekt. Det betyr at bedrifter og andre foretak ikke kan være støttemottakere i prosjektet. Foretak kan imidlertid være leverandør av FoU-tjenester til prosjektet.

Förslaget bereds i museets forskningsråd och antas genom beslut i nämnd. Projektledaren är underställd avdelningschefen och rapporterar regelbundet till denne. Forskningsprojekt som antagits vid Nationalmuseum skall drivas och avslutas i museets regi. etiska nämnder och kommittéer.